fbpx

Provozní řád

Úniková Hra Hradec Králové

Provozní řád Únikovka Hradec

Provozovatel:

Tadeáš Mudroch

IČ: 015 29 137

Hálkova 779

Hořice 508 01

tel.: +420 737455145

Provozovna:

Únikovka Hradec

Letců 1001/12

Hradec Králové 500 02

+420 737 455 145

www.unikovkahradec.cz

Provozní řád únikové hry

 1. Hra je určena pro 2 – 5 hráčů. Větší množství osob není povoleno.
 2. Hra je určena pro hráče všech věkových kategorií. U osob mladších 15 let musí být přítomna osoba starší 18 let jako dozor.
 3. Na rezervovanou hru se dostavujte v přesný čas rezervace.
 4. Do hry je zakázán vstup osobám podnapilým či pod vlivem návykových látek.
 5. Hráči jsou povini bezpodmínečně dodržovat pokyny obsluhy.
 6.  Je výslovně zakázáno pořizovat jakýkoli audiovizuální záznam v prostředí únikové hry.
 7.  Obsluhující personál je oprávněn vyloučit osobu, která nedodržuje pokyny obsluhy, či jinak poškozuje vybavení.
 8. Cena vstupného se řídí ceníkem uvedeným na www.unikovkahradec.cz/cenik
 9. Je zakázno kouřit ve všech prostorech únikové hry.
 10. Pokud se hráči nedostaví bez předchozího zrušení rezervace, nebo přijdou o více než 45 minut pozděj nevzniká jim nárok na vrácení zaplaceného vstupného. Pokud zákazník ještě vstupné neuhradil je povinen jej uhradit na základě vystavené faktury,
 11. Rezervace je možné stornovat minimálně 12 hodin před začátkem rezervovaného termínu. V případě pozdního zrušení nevzniká nárok na vrácení již zaplaceného vstupného. Pokud zákazník ještě vstupné neuhradil je povinen jej uhradit na základě vystavené faktury,